Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizovány k 30.1.2019

Pro prodej prostřednictvím webových stránek www.beautykoncept.cz

Prodávající:Derma institut s.r.o.

Sídlo: Za Valem 6, Praha 4, 148 00

Korespondeční adresa: DERMA INSTITUT s.r.o., Antala Staška 25, Praha 4, 140 00

IČO:07007540

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C292911

 

Kupní smlouva

Prodej všech výrobků je možný pouze pro podnikatele. Tento obchod není určen pro konečného spotřebitele, jedná se o profesionální produkty, které je možno prodat pouze kupujícímu s platným živnostenským oprávněním. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Závazný souhlas je uskutečněn vždy odesláním objednávky a vystavením daňového dokladu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
 • bezhotovostně platební kartou- v současnosti není k dispozici;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého prodejcem nebo třetí osobou  

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, popř. podle předchozí dohody.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Akční nabídky a slevy se nesčítají a nejdou kombinovat, pokud to není u akce nebo nabídky specifikováno. Bonusy k přístrojům se nesčítají. Každý zákazník má nárok pouze na jeden bonus přístrojové kosmetiky a to ten nejvyšší v případě zakoupení více produktů (týká se zejména produktů zdarma ke kosmetickým přístrojům). Při zájmu o koupi více přístrojů nás kontaktujte na tel. 608 040 015 nebo e-mail:info@beautykoncept.cz pro zpracování individuální nabídky.

V ceně zboží je zahrnuta doprava u zboží nad 10.000 Kč. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zákazníka (tj. např. rozmyslel si koupi zboží, tak je povinen uhradit náklady spojené s balením a dopravou zboží ke kupujícímu, min. ve výši 2000 Kč + DPH.)

Odstoupení od smlouvy

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám vzniká v rozsahu uzavřené kupní smlouvy.

Záruka a reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu je  kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“).Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro podnikatele, délka záruky je vždy specifikována v kupní smlouvě („Kupující–podnikatel“).

Reklamaci je kupující povinnen uplatnit bezprostředně po zjištění rozporu s kupní smlouvou (vada zboží).

Z důvodu vady můžete zboží reklamovat například:

 • je zboží poškozené, nefunkční
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 1. vady vzniklé běžným používáním
 2. nesprávným použitím výrobku
 3. nesprávným skladováním, fyzickým poškozením výrobku, poničením a jinými vadami, které zcela zřejmě nejsou v souladu s běžným používáním výrobku.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace
 4. dodejte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

stín

Certifikace

Certifikované estetické přístroje ověřené případovými studiemi

Garance servisu

Garantujeme záruční a pozáruční servis 24 měsíců

Odborná podpora

Technologická hot linka je Vám k dispozici pro řešení Vašich problémů

Vzorkovna

Všechny přístroje si můžete ZDARMA vyzkoušet v našich showroomech v Praze a Hradci Králové